Blog

Trudnosci

Off 3

Rosnące trudności, z jakimi banki zdobywały fundusze, doprowadziły w latach osiemdziesiątych do zmian legislacyjnych, które zniosły wprowadzone regułą Q pułapy oprocentowania depozytów terminowych, zezwalając jednocześnie bankom na prowadzenie zbliżonych do czekowych, lecz oprocentowanych rachunków typu NÓW. Jakkolwiek zmiany te pomogły bankom stać się bardziej konkurencyjnymi w rywalizacji o fundusze, to zarazem podniosły w znaczący sposób koszty zdobywania funduszy, zmniejszając wcześniejszą przewagę banków po stronie kosztów nad innymi instytucjami finansowymi. Prowadzona przez nas w analiza bankowości międzynarodowej udokumentowała wejście na amerykańskie rynki finansowe banków zagranicznych (przede wszystkim japońskich). Utrata przewagi kosztowej przez banki amerykańskie stanowi dodatkowe wyjaśnienie tego procesu. Dzięki wysokim oszczędnościom zgromadzonym przez japońskie społeczeństwo, japońskie banki uzyskały dostęp do ogromnych zasobów środków finansowych i tańszego źródła funduszy niż banki amerykańskie. Przewaga kosztowa banków japońskich pozwoliła im prowadzić w Stanach Zjednoczonych bardzo agresywną politykę kredytową. W jej rezultacie udało im się osiągnąć wysokie wyniki kosztem banków amerykańskich.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Kancelaria upadłość konsumencka

    Kancelaria upadłości konsumenckiej Każda praca pomaga w życiu innym ludziom. Zawsze warto jest prosić o pomoc – nawet jeśli wydaje nam się, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy jest totalnie beznadziejna. Niestety jest tak, że wiele problemów powodujemy sami, przez nasze niewłaściwie podjęte decyzje. Jednymi z najbardziej popularnych – jeśli można to tak nazwać –…

  • Kancelaria adwokacka Piaseczno

    Jak radzić sobie z problemami natury prawnej? Przeciętny człowiek nie zna się kompletnie na prawie, bo ta wiedza na co dzień nie jest mu do niczego potrzebna. Zainteresowanie tą dziedziną pojawia się dopiero wtedy, gdy samemu wpada się w jakieś tarapaty, które są związane pośrednio lub bezpośrednio właśnie z prawem. Może tu chodzić np. o…