Blog

Sily przeciwdzialajace odprezeniu

Off 9

Jak już wspominaliśmy, różna jest treść wkładana w pojęcie ?odprężenie” przez przedstawicieli Wschodu i Zachodu. Podstawą, źródłem owych różnic są odmienne, nie tożsame interesy państw socjalistycznych i kapitalistycznych. Odprężenie jest przeciwieństwem napięcia. Istnieje więc stała konieczność identyfikacji sił przeciwdziałających odprężeniu, sił zainteresowanych w utrzymywaniu napięcia. Poszukiwanie sił antyodprężeniowych może być dokonywane wśród tych, którym odprężenie zagraża, a napięcie jest korzystne. Jeśli patrzeć na interesy głównych partnerów stosunków międzynarodowych, to stale występuje zderzenie owych interesów i celów. Zwycięstwo wyborcze Ronalda Reagana i objęcie przez jego ekipę rządów w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje prowadzenie takiej polityki zagranicznej, którą określa się: ?z pozycji siły”. Do głosu doszły siły konserwatywne, prawicowe. Odprężenie zostało określone jako nieefektywne dla St. Zjednoczonych. Zwyciężyli zwolennicy wyścigu zbrojeń i twardej linii w polityce zagranicznej. Argumentują oni, że została rzekomo zachwiana równowaga w dziedzinie uzbrojenia między ZSRR a St. Zjednoczonymi. Nie jest to nic nowego. Zwykle zwycięstwo tendencji wzrostu wydatków wojskowych argumentowane jest zachwianiem równowagi. Trudno jest zweryfikować słuszność lub niesłuszność takiego stwierdzenia. Wysuwanie argumentu braku równowagi jest ułatwione trwającym wyścigiem zbrojeń. Istnieje rywalizacja producentów uzbrojenia i w tej czy innej dziedzinie pojawiają się nowe typy broni i sprzętu wojskowego. W atmosferze strachu przed utratą równowagi używa się argumentów o osłabieniu pozycji militarnej Stanów Zjednoczonych. Obecna ekipa rządząca nawiązuje zresztą do starej tezy o konieczności posiadania przez USA pozycji mocarstwa nr 1 we współczesnym świecie.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Dobra strona WWW – jak powinna wyglądać?

    Internet pełen jest różnych stron internetowych. Te, których pomysłodawcom udało się w taki sposób dobrać ich tematykę, często stają się jednymi z najczęściej odwiedzanych stron internetowych, a tym samym przynoszą ich twórcom wiele profitów. Ale kluczem do takiego sukcesu jest nie tylko odpowiednie dobranie informacji, ale także sam wygląd takiej strony. Jak więc powinna ona…

  • Komornik Poznań Wilda

    Komornik sądowy – czym się zajmuje i jakie egzekucje może prowadzić? Praca komornika sądowego wymaga dużo uwagi i zaangażowania z jego strony. Ponadto osoba będąca komornikiem musi przestrzegać określonych kryteriów, aby wszelkie czynności były prowadzone zgodnie z prawem. Czym zajmuje się komornik? Osoba pełniąca funkcję komornika ma za zadanie przeprowadzanie egzekucji komorniczej dotyczącej dłużników. Egzekucja…